lub

Jesteś po raz pierwszy?

Zarejestruj się
Rejestracja

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności 

W trosce o bezpieczeństwo i prywatność naszych Użytkowników Serwis E-BUSEM, prowadzonego pod adresem www.ebusem.pl wprowadza Politykę Prywatności, która w szczegółowy sposób informuje Użytkowników Serwisu (Przewoźników i Pasażerów), zwanych dalej łącznie Użytkownikami Serwisu, jakie dane osobowe są gromadzone podczas korzystania z Serwisu i w jaki sposób następnie są przetwarzane. 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wspólnie z Regulaminem Serwisu – w zakresie w jakim odnosi się on do prywatności Użytkowników Serwisu – zespół zasad i reguł dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu obowiązujących w Serwisie E-BUSEM. Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych zapisów.

1. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu – Marcin Robakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Zobacz Więcej Marcin Robakowski” z siedzibą w Grylewie, pod adresem Grylewo 8/12, 62-100 Wągrowiec, posiadający nr REGON 301491812 oraz NIP 7661783646, adres poczty elektronicznej: marcinrobakowski@op.pl – który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Polityka Prywatności została przyjęta przez Operatora w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników Serwisu, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. 
3. Operator zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej Polityce Prywatności zapewniają wszystkim Użytkownikom Serwisu realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych w każdym czasie, prawo do ich poprawiania, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez Konto Użytkownika Serwisu lub wysłanie emaila do Operatora Serwisu ze stosownym żądaniem na adres ___________________.
4. W związku z korzystaniem z Serwisu, Operator gromadzi następujące dane:
a. o Użytkowniku Przewoźniku – imię i nazwisko, nazwa firmy, siedziba firmy: miasto, ulica numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, województwo, kraj, KRS, REGON, NIP, numer telefonu kontaktowego i dodatkowego telefonu kontaktowego, adres e-mail, Login, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas Rejestracji do Serwisu oraz następnie w ramach korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu; 
b. o Użytkowniku Pasażerze – imię i nazwisko, adres: miasto, ulica numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, województwo, kraj, data urodzenia, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, Login, które Użytkownik Pasażer podaje dobrowolnie podczas Rejestracji do Serwisu oraz następnie w ramach korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. 
Podanie powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi E-BUSEM w ramach Serwisu. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania, prawidłowej realizacji Usługi E-BUSEM świadczonej drogą elektroniczną, jak również udostępnia dane osobowe Użytkowników Pasażerów Użytkownikom Przewoźnikom w celu prawidłowej realizacji zawartej za pośrednictwem Serwisu umowy, na co Użytkownik Pasażer wyraża zgodę.
5. W ramach Serwisu dane osobowe Użytkowników Serwisu podane w formularzu rejestracyjnym nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników. Zebranych danych Operator nie udostępnia podmiotom trzecim bez zgody Użytkowników Serwisu. Jedyną sytuacją, w której Operator może udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od siebie, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Operator nie odpowiada za ewentualne udostępnienie danych osobowych Użytkownika Serwisu podmiotom trzecim w przypadku kiedy Użytkownik Serwisu sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom. 
6. Operator zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej 
Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Zmiany w Polityce Prywatności zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności mogą mieć miejsce celem zapewnienia jeszcze lepszego bezpieczeństwa dla Użytkowników Serwisu.  
7. Operator Serwisu wyraża nadzieję, że niniejsze zasady pozwolą zawsze cieszyć się wygodnym użytkowaniem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, należy skontaktować się z Operatorem Serwisu za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Serwisu lub wysyłając email na adres ____________________________.

Pliki „cookies”

„Cookies” są małymi plikami, wykorzystywanymi jako znaki identyfikacyjne. Operator jako administrator Serwisu wysyła ciasteczka przez stronę www.ebusem.pl i zapisuje je na dysku twardym Użytkownika. Pliki „cookies” są chronione przed odczytem przez osoby trzecie za pomocą standardowych zabezpieczeń przeglądarki internetowej. Operator używa dwóch rodzajów cookies: 
1. krótkoterminowe ("session-cookies"), które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, a następnie są trwale usuwane z pamięci urządzenia; 
2. długoterminowe (trwałe) cookies, przechowywane na urządzeniu użytkownika, gdzie pozostają do momentu ich skasowania. 
Celem korzystania z „cookies” jest: 
1 Poprawna konfiguracja Serwisu polegająca na dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, rozpoznania jego urządzenia oraz jego lokalizacji, zapamiętania wybranych ustawień;
2 Uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji;
3 Zapewnienie pełnej funkcjonalności stron internetowych;
4 Analiz i badań oraz audytu oglądalności oraz świadczenia usług reklamowych;
5 Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
Operator nie stosuje „cookies” bez zgody użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona samodzielnie i w każdym czasie za pomocą akceptacji niniejszej Polityki Prywatności lub poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej (za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień). Akceptacja plików „cookies” nie jest konieczna do korzystania z Serwisu, jednak jej brak spowoduje, że część funkcjonalności nie będzie działać poprawnie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej. 
Stosowanie przez Operatora „cookies” nie powoduje uszkodzenia komputera Użytkownika ani zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.